Редакційний Статут

Товариства з обмеженою відповідальністю «Новий канал»

м. Київ

2009 рік

1. Загальні положення

1.1. Редакційний Статут Закритого акціонерного товариства «Новий канал» (далі – Новий канал або Телеканал), регулює основи редакційної політики Нового каналу та основні вимоги до інформації, яка подається в інформаційних передачах.

1.2. Цей Статут визначає основні права та обов’язки журналістів.

1.3. Цей Статут визначає Порядок утворення, діяльності та повноваження Редакційної ради Нового каналу (далі – «Редакційна рада»).

2. Обмеження втручання власника у творчу діяльність.

2.1. Власник Нового каналу не має права втручатися у творчу діяльність Телеканалу в інший спосіб, ніж через внесення змін до цього Редакційного Статуту

3. Основні вимоги до створення та поширення інформації

Для досягнення балансу між правами журналістів на свободу висловлювання та інформації і обов’язками журналістів не завдавати шкоди особі, її особистим немайновим правам, не принижувати честь і гідність, а також не збирати, не зберігати та не поширювати інформацію, яка утискає законні права і інтереси особи, – розроблені нижченаведені вимоги до інформації.

3.1. Об’єктивна, точна, неупереджена та збалансована інформація

Інформація, яка подається у новинах, має бути точною, об’єктивною, неупередженою та збалансованою.

Журналіст викладає факти добросовісно, зберігаючи їх істинний зміст, і не допускає спотворень.

Журналіст максимально використовує свої творчі здібності для того, щоб суспільство отримало достатньо матеріалу для формування точного уявлення про події.

Сюжети в передачах новин не повинні вириватись з контексту подій, якщо це може спотворити інформацію.

У передачах новин проводиться чітка межа між новинами та коментарями.

Новини повинні висвітлювати тему з усіх сторін.

Спеціальні матеріали, основані на точці зору, власних висновках та інтерпретації подій автором, повинні чітко виділятись як такі.

3.2. Перевірка достовірності інформації, одержаної від третіх осіб

Журналіст зобов’язаний передавати лише вивірені факти, в достовірності яких він переконався.

Інформацію потрібно піддавати перехресній перевірці.

Журналіст зобов’язаний докласти максимум зусиль для того, щоб виправити помилки та дати право на відповідь у випадку поширення інформації, яка виявилась неточною, недостовірною і спричинила шкоду.

Журналіст не використовує ефір Нового каналу для поширення неперевірених даних та чуток.

3.3. Джерела інформації

В процесі збору та створення інформації журналіст повинен віддавати перевагу першоджерелам та офіційним джерелам.

При отримані та зборі інформації журналіст дотримується встановленого власником інформації порядку доступу до неї та не порушує виключні права власників інформації щодо дозволу та заборони використання інформації, що належить їм на праві власності.

Журналісти визнають право на нерозголошення конфіденційних джерел інформації.

3.4. Конфіденційна інформація

Норми професійної етики вимагають від журналіста поважати гідність людини, її право на приватне життя.

Журналіст зберігає у таємниці відомості про особу, яка передала інформацію або інші матеріали за умови нерозголошення її імені.

Журналісти мають отримувати конфіденційну інформацію лише за дозволом та відповідно до режиму, встановленого особами, яким належить така інформація.

Не допускається поширення відомостей , що становлять державну таємницю, або іншої інформації, яка охороняється законом.

3.5. Інформація зі сценами насильства

Держава всіма можливими законними засобами не допускає в інформаційних та інших телерадіопрограмах систематичного цілеспрямованого безпідставного загострення уваги на війні, насильстві і жорстокості, розпалюванні расової, національної та релігійної ворожнечі або позитивного їх подання (трактування), а також забезпечує ідеологічний і політичний плюралізм у сфері аудіовізуальних засобів масової інформації.

Журналіст дотримується загальнодержавного спрямування у цьому питанні.

Журналіст не використовує Телеканал для закликів до насильницької зміни конституційного ладу України, закликів до розв’язування війни, агресивних дій або їх пропаганди, необґрунтованого показу насильства.

Журналіст повинен протидіяти тиранським режимам, колоніалізму та неоколоніалізму, а також іншим напастям, які спричиняють людству страждання – таким, як злиденність, голод, хвороби.

Журналіст уникає необґрунтованого показу насильства.

3.6. Інформація про злочини

Журналіст не має права давати оцінку щодо винуватості осіб у скоєнні злочину, вказувати на особу, яка ніби скоїла злочин до рішення суду, збирати та поширювати матеріали, які розкривають тактику і методику розслідування.

Журналіст пам’ятає, що телерадіоорганізація не має права без письмової згоди батьків, або осіб, що їх замінюють, розголошувати будь-яку інформацію, яка може сприяти ідентифікації особи неповнолітнього правопорушника.

Журналіст не повинен використовувати у відеосюжетах шокуючи сцени з місця злочину. При подачі інформації про злочини потрібно робити акцент, насамперед, на суспільній небезпеці злочину та на тому, як можна уникнути подібного.

3.7. Інформація про різні групи населення

Журналіст виступає за всезагальні цінності гуманізму, перш за все за мир, демократію, соціальний прогрес, права людини та національне визволення.

Журналіст з повагою ставиться до відмінних особливостей, цінностей і гідності кожної групи (національні та сексуальні меншини, релігійні групи, хворих та інвалідів), не допускає дискримінації.

Не допускається у передачах пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження, сексуальної орієнтації, захворювання на ту чи іншу хворобу.

3.8. Захист суспільної моралі та охорона дітей

Завжди потрібно пам’ятати, що передачі Телеканалу мають змогу дивитися діти, тому при поданні інформації потрібно враховувати особливу чутливість дітей.

При створенні, підготовці та розповсюдженні передач Телеканал зобов’язаний дотримуватися вимог законодавства України про захист суспільної моралі.

Телеканалам забороняється розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23:00 до 6:00 та на каналах з обмеженим доступом.

Такі програми або передачі повинні мати спеціальне попередження і відповідно позначатися в розкладі програм телерадіоорганізацій та спеціально позначатися безпосередньо перед їх трансляцією.

У програмах та передачах телерадіоорганізації не мають права без письмової згоди батьків або осіб, що їх замінюють, а також відповідних правоохоронних органів розголошувати будь-яку інформацію, яка стосується факту самогубства неповнолітнього.

3.9. Дотримання авторських та суміжних прав

До числа етичних принципів журналіста входить повага до інтелектуальної власності, зокрема, недопустимість плагіату.

Використання у матеріалах творів та відео інших авторів, інших компаній здійснюється лише за згодою та на умовах, визначених авторами та законодавством.

При підготовці інтерв’ю з будь-якою особою та до моменту поширення такого інтерв’ю журналіст отримує від цієї особи письмову згоду, на його обнародування, переробку в процесі підготовки інтерв’ю до телевізійної трансляції. Редакційна обробка матеріалів інтерв’ю, відповідність відеоряду та текстового супроводу тощо не повинні фальсифікувати зміст інтерв’ю.

3.10. Особливості поширення інформації про політичні партії та політиків під час виборчого процесу та поза його межами

Під час виборчого процесу інформація про кандидатів та їхні дії відіграє важливу роль для здійснення усвідомленого вибору громадянами. Обов’язок зберігати безсторонність і справедливість зазнає потужної перевірки під час виборчої кампанії.

Особливо важливим є висвітлення різних точок зору та позицій політиків щодо певної проблеми.

Надання переваги одним політикам та обмеження у доступі іншим є неприпустимим. Усі політики є рівними в очах журналіста.

Журналісти під час виборчого процесу залишають свої політичні преференції поза межами роботи.

Умисне спотворення інформації та створення негативного іміджу для певного кандидата є неприпустимим.

Журналіст усвідомлює відповідальність, яка покладається на засоби масової інформації під час виборчого процесу і неухильно дотримується відповідного законодавства України.

3.11. Реклама та спонсорство, недопущення прихованої реклами.

Розповсюдження інформації про особу чи товар у передачі, публікації, якщо така інформація слугує рекламним цілям і може вводити в оману осіб щодо дійсної мети таких програм, передач, публікацій – заборонено законом.

Професійна чесність не дозволяє журналісту приймати будь-які подачки від зацікавлених осіб для поширення інформації на користь цих осіб.

Подарунки, послуги, безкоштовні поїздки, особливий прийом чи привілеї можуть компрометувати моральну чистоту журналістів та Телеканалу, тому ніхто не повинен приймати дорогі подарунки та послуги.

Журналісти не повинні подавати інформацію в новинах про особу чи товар, якщо вона подається з метою реклами та не відповідає суті новин.

Журналіст не може мати якихось зобов’язань перед джерелами інформації.

Журналіст обізнаний, що спонсорство передач новин заборонено Законом.

4. Права творчого колективу та тележурналістів

Творчий колектив Нового каналу складається з журналістів, які перебувають у трудових відносинах з Новим каналом.

Творчий колектив Нового каналу має право відстоювати інтереси журналістів та здійснювати контроль за дотриманням їхніх прав, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність Нового каналу.

Журналіст має право брати участь у зборах творчого колективу Нового каналу, вносити пропозиції щодо розгляду питань.

Журналіст має право пропонувати кандидатури до складу Редакційної ради Нового каналу, бути обраним до її складу.

Журналіст має право звертатися до Редакційної ради Нового каналу щодо порушень прав журналістів, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність Нового каналу, порушень цього Статуту.

4.1. Збори творчого колективу Нового каналу

У Зборах творчого колективу мають право брати участь усі журналісти, які перебувають у трудових відносинах з Новим каналом.

Збори творчого колективу є повноважними, якщо у них бере участь не менше 2/3 журналістів Нового каналу.

Збори творчого колективу обирають половину складу Редакційної ради. Рішення зборів оформлюється протоколом.

5. Редакційна рада Нового каналу

5.1. Статус Редакційної ради

Редакційна рада є органом управління Нового каналу.

Редакційна рада є спеціальним наглядовим органом Нового каналу.

5.2. Склад та порядок утворення Редакційної ради

Редакційна рада складається з чотирьох Членів. Редакційна рада утворюється шляхом призначення та обрання Членів Редакційної ради.

Половина складу Редакційної ради призначається власниками Нового каналу або уповноваженим ними органом. Друга половина складу Редакційної ради обирається Зборами творчого колективу Нового каналу.

Членами Редакційної ради від творчого колективу можуть бути журналісти та інші працівники Нового каналу, які перебувають у трудових відносинах з Новим каналом.

Члени Редакційної ради працюють на громадських засадах.

5.3. Повноваження Редакційної ради

Редакційна рада здійснює контроль за дотриманням журналістами цього Статуту.

Редакційна рада здійснює контроль за дотриманням прав журналістів, вимог щодо заборони цензури та втручання у творчу діяльність Нового каналу.

Редакційна рада здійснює внесення на розгляд органів управління Нового каналу питання про відсторонення від керівництва Нового каналу або його окремими підрозділами осіб, які порушували цей Статут та/або вимоги законодавства щодо прав журналістів, заборони цензури і втручання у творчу діяльність Нового каналу. Редакційна рада здійснює внесення на розгляд органів управління Нового каналу питання про призначення службового розслідування і звільнення цих осіб відповідно до закону в разі підтвердження наявності зазначених порушень.

5.4. Порядок діяльності Редакційної ради

Основною формою діяльності Редакційної ради є Збори. Збори Редакційної ради проводяться один раз на рік. Збори Редакційної ради є повноважними, якщо у них бере участь більше половини Членів Редакційної ради від складу Редакційної ради, визначеного цим Статутом. Редакційна рада може скликатися на позачергові Збори за ініціативою половини членів Редакційної ради.

На час проведення Зборів зі складу присутніх обирається Голова, який веде Збори та секретар, який оформлює протокол Зборів. Протокол оформлюється у письмовій формі та підписується Головою та секретарем Зборів.

Усі рішення Редакційна рада приймає на своїх Зборах, шляхом відкритого голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість Членів Редакційної ради. У випадку рівного розподілу голосів, голос Голови Зборів є вирішальним.

5.5. Члени Редакційної ради

Члени Редакційної (далі – «Члени») ради беруть участь у Зборах та прийнятті рішень Редакційною радою.

Всі члени Редакційної ради обираються/призначаються строком на 3 (три) роки.

Повноваження Членів розпочинаються з моменту прийняття рішення про їх обрання Зборами творчого колективу, або прийняття рішення про їх призначення власниками Нового каналу або уповноваженим ними органом.

Повноваження Члена припиняються:

у разі закінчення строку повноважень;

у разі звільнення з Телекомпанії члена Редакційної ради від творчого колективу;

у разі складання з себе повноважень;

прийняття Зборами творчого колективу рішення про відкликання Члена, який обраний Зборами творчого колективу;

прийняття власниками або уповноваженим ними органом Нового каналу рішення про відкликання Члена, який ним призначений.

6. Прикінцеві положення

6.1. Цей Статут, а також зміни та доповнення до нього затверджуються власниками Нового каналу або уповноваженим ними органом.

6.2. Затверджений Статут, зміни та доповнення до нього оприлюднюються шляхом їх розміщення на інтернет-сторінці Нового каналу.

6.3. Копія Статуту, змін та доповнень, надсилаються до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення протягом семи днів з моменту їх затвердження.