Я розумію, що анкета на учать в телепередачі для учасників віком до 14 років заповнюється батьками або законними представниками такої малолітньої дитини з урахуванням відповідей, які надані їхньою малолітньою особою.

Я підтверджую, що являюся законним представником Претендента/дитини яка бажає взяти участь в Телепередачі, і володію достатніми повноваженнями для заповнення Анкети від Претендента/дитини та надання прав і дозволів.

Заповненням та направленням цієї анкети я підтверджую, що Претендент/дитина (дані якої вказані у анкеті), інтереси якої я представляю на законних підставах, згодна брати участь у передачі добровільно, без примусу. Я розумію, усвідомлюю й погоджуюся, що рішення про участь Претендента або припинення його участі на кожному етапі телепередачі приймає Телеканал на свій розсуд. Усі рішення Телеканалу будуть остаточними й такими що не підлягають оскарженню й/або роз’ясненню.

Підписанням даної анкети я заявляю й підтверджую, що вся інформація, зазначена мною в анкеті, є повною й достовірною, не таємною, і я маю всі законні підстави надсилати дану анкету. У випадку якщо, інформація, зазначена в анкеті, є недостовірною, Претендент може бути не допущений до участі/подальшої участі у передачі, турі, тощо, а також відсторонений від участі в передачі на будь-якому етапі, результати передачі можуть бути переглянуті телеканалом самостійно.

Я надаю згоду та дозвіл на використання, обробку всіма можливими способами персональних даних про мене та Претендента з правом ознайомлення з даними третіх осіб, з будь-якою метою без обмеження за строками зберігання з включенням чи без включення до баз персональних даних. Я ознайомлений з правами щодо персональних даних, визначених законодавством України. Я розумію, що дані про мене/Претендента не будуть оновлюватися, не вимагаю і не буду вимагати направлення мені повідомлень про обробку, передачу третім особам даних.

Я надаю Телеканалу згоду на здійснення фото-, відеозйомок за участі Претендента/дитини у відборі телепередачі, та використання фото, відеоматеріалів, які надаються мною, а також створення і використання фото-, відеоматеріалів, які будуть створені в процесі відбору (кастингу) учасників зйомок, будь-яким способом (у будь-якій формі та обсязі) без обмеження по термінам і території використання (з правом передачі третім особам).

Я гарантую, що немає ніяких медичних, технічних протипоказань у Претендента щодо участі останнього у телепередачі, які можуть призвести до заподіяння шкоди Претенденту або зростання ризику його заподіяння.

Я підтверджую і гарантую, що з мого боку і/або з боку будь-яких третіх осіб не існує і не будуть існувати обмеження на використання Телеканалом об’єктів права інтелектуальної власності, які створені Претендентом в результаті участі у передачі.

Я усвідомлюю, що факт заповнення анкети на веб-сайті Телеканалу жодним чином не зобов’язує Телеканал залучати Претендента/дитину до участі в зйомках Телепередачі. Анкета є заявкою на участь у зйомках, яка надається Телеканалу для ознайомлення з особою-кандидатом на учать в Телепередачі та для розгляду та прийняття рішення щодо визначення особистостей учасників Телепередачі (яке є остаточним, що не підлягає зміні, оскарженню і роз’ясненню).

Факт заповнення Анкети, розміщеної на веб-сайті Телеканалу, підтверджує повну згоду особи, яка її заповнює, з умовами Правил заповнення анкети.

Ознайомленням та підтвердженням згоди з даними умовами заповнення Анкети є факт заповнення Анкети на веб-сайті телеканалу за посиланням https://novy.tv/ua/casting/kasting-novogo-rozvazhalnogo-shou та проставлення відмітки на веб-сайті Телеканалу, де розміщена Анкета, відмітки, яка свідчить про ознайомлення та безапеляційне погодження з вище згаданими умовами.