Фактом заповнення на сайті https://www. novy.tv та надсилання ТОВ «НОВИЙ КАНАЛ» (далі – «Канал») анкети з доданими фото-, відеоматеріалами та іншою інформацією (далі – «Анкета») я/законний представник малолітнього|неповнолітнього підтверджую своє повне розуміння і згоду з нижчевикладеним.

Я/законний представник малолітнього|неповнолітнього погоджуюсь добровільно/надаю добровільну згоду брати/на участь малолітнього|неповнолітнього в кастингу  віповідної телевізійної передачі (далі – «передача») згідно з правилами, встановленими Каналом. Канал та/або третя особа, уповновжена Каналом, не зобов’язані залучати мене/ малолітнього|неповнолітнього до участі в кастингу та/або передачі, тому що Анкета є заявкою на мою/його участь виключо у кастингу передачі. Канал та/або третя особа, уповноважена Каналом одноосібно визначає претендентів, які допускаються до участі в кастингу передачі, і не повідомляє претендентів про недопуск до участі в кастингу і причини такого недопуску. Я висловлюю своє повне розуміння і згоду з тим, що рішення Каналу/його представників та/або третьої особи, уповноваженої Каналом про допуск/недопуск до участі в кастингу претендентів, включаючи мою особисту участь/участь малолітнього|неповнолітнього, є остаточними і оскарженню з мого боку не підлягають. Якщо моя кандидатура/кандидатура малолітнього|неповнолітнього буде відібрана для участі в кастингу передачі, я підтверджую, що належним чином повідомлена/ий про те, що мені буде необхідно підписати угоду про участь в передачі, підписання такої угоди є обов’язковою умовою допуску до участі в передачі, і без підписання такої угоди я повідомлена/ий і згодна/ий з тим, що Канал та/або третя особа, уповноважена Каналом, може відмовити мені/ малолітнього|неповнолітнього в участі. Канал та/або третя особа, уповноважена Каналом, не зобов’язані і не можуть бути зобов’язані здійснювати мені/ малолітньому/неповнолітньому виплати в зв’язку з участю в кастингу та/або передачі.

Конфіденційна інформація Каналу і третіх осіб, пов’язаних з виробництвом передачі, – це вся інформація, яка стосується передачі, процесу виробництва, учасників передачі, творчої групи передачі, результату кастингів, співбесід, сценаріїв передачі і тощо, крім тієї інформації, яка була публічно повідомлена в ефірі та/або на офіційних сайтах Каналу. Конфіденційна інформація не підлягає розголошенню та використанню мною/ малолітнім/неповнолітнім, в іншому випадку я зобов’язуюсь відшкодувати завдані Каналу або третім особам збитки.

Всі відомості, викладені мною в Анкеті або додатково надані мною Каналу та/або третій особі, уповноваженій Каналом, є достовірними, нетаємними, я підтверджую, що оприлюдненням/використанням таких відомостей я не порушую права третіх осіб. У разі виявлення хибності, неповноти інформації, яка надана або буде надана мною, Канал та/або третя особа, уповноважена Каналом, матимуть право відмовити в подальшому розгляді Анкети, відсторонити мене/малолітнього\неповнолітнього від участі в кастигу передачі або не допустити до такої участі, при цьому я зобов’язуюсь відшкодувати Каналу збитки, понесені у зв’язку з виявленням хибності та/або неповноти інформації, наданої мною.

Я повідомлена/ий про те, що Анкета (разом із прикладеними до неї матеріалами) поверненню мені не підлягає (незалежно від допуску або недопуску мене/ малолітнього|неповнолітнього до участі в кастингу передачі); я надаю Каналу та/або третій особі, уповноваженій Каналом, на здійснення фото-, відеозйомок моєї участі/участі малолітнього|неповнолітнього в співбесіді, кастингу для участі в передачі, на використання фото, відеоматеріалів, наданих мною, використання фото-, відеоматеріалів, аудіоматеріалів, які будуть створені в процесі відбору (кастингу), використання мого зображення/зображення малолітнього|неповнолітнього, голосу будь-яким способом (у будь-якій формі, обсязі) без обмеження по термінах і території використання (з правом передачі третім особам).

Заповненням та надсиланням Анкети я надаю Каналу та/або третій особі, уповноваженій Каналом, право на розгляд моєї кандидатури/кандидатури малолітнього|неповнолітнього на участь у кастингу інших телевізійних проектів Каналу, ніж той, на участь у якому я надіслав/надіслала Анкету.

Я гарантую, що володію достатніми повноваженнями для заповнення та подання Анкети, надання прав і дозволів, угод, які вказані вище, що всі перераховані вище мною гарантії не порушують права третіх осіб. Надані мною гарантії та дозволи є дійсними, в іншому випадку Канал та/або третя особа, уповноважена Каналом, матимуть право вимагати відшкодування завданих збитків. Я підтверджую, що дію за власним волевиявленням і маю повну дієздатність, передбачену законодавством України.