Фактом заповнення на сайті www.novy.tv та надсилання ТОВ «НОВИЙ КАНАЛ» (далі – Канал) Анкети з доданими фото- і відеоматеріалами, (далі в сукупності – «Анкета») шляхом натискання передбаченої інтерфейсом сайту www.novy.tv кнопки «з правилами анкетування ознайомлений і згоден» (що є належною письмовою відміткою на електронній сторінці), я підтверджую повне розуміння, згоду з викладеним нижче:

Я погоджуюся добровільно брати участь у виробництві телевізійної Передачі – аудіовізуального твору з робочою назвою «Шукаю принца» (далі Передача) за правилами, встановленими Каналом. Я підтверджую, що на момент заповнення Анкети мені виповнилося 18 років.

Я погоджуюся з тим, що якщо Я буду відібраний як учасник Передачі, моя особиста присутність на зйомках Передачі та інших заходах, пов’язаних із підготовкою до зйомок Передачі, буде обов’язковою, що спричинить за собою мою повну зайнятість і постійне перебування поза домом, в іншому місті, тому зобов’язуюсь забезпечити свою участь у/при зйомках Передачі на період часу, вказаний нижче: 01/07/2014 – 01/09/2014.

Канал не зобов’язаний залучати мене до участі у зйомках Передачі, оскільки Анкета є заявкою на участь. Канал одноосібно визначає особистості людей, які допускаються до участі в Передачі, і не повідомляє про недопуск до участі у Передачі. Рішення Каналу про допуск/недопуск мене до Передачі є остаточним, оскарженню і роз’ясненню не підлягає. Якщо я буду відібраний (на) для участі у Передачі, мені буде запропоновано підписати угоду, підписання якої мною є обов’язковою умовою допуску до участі в Передачі. Канал не зобов’язаний, не може бути зобов’язаний здійснювати мені виплати у зв’язку з моєю участю у Передачі чи використання Анкети з доданими фото- та відеоматеріалами.

Конфіденційна інформація Каналу – вся інформація, яка стосується Передачі, процесу або результату кастингів, співбесід, крім тієї, яка була публічно повідомлена в ефірі або на сайті Каналу. Конфіденційна інформація не підлягає розголошенню, використанню, в іншому випадку я зобов’язуюсь відшкодувати завдані Каналу збитки.

Усі відомості, викладені в Анкеті, або надані Каналу додатково, є достовірними, не таємними. Я надаю згоду та дозвіл на перевірку, збір Каналом будь-якої інформації про мене, а також використання, у тому числі опублікування, такої інформації.

Я надаю Каналу згоду і дозвіл використовувати дані (про мене; про осіб, представлених мною в Анкеті), у тому числі персональні дані, використовувати, обробляти їх усіма можливими способами (в т. ч. – оприлюднення і публічне повідомлення) Каналу (з правом передачі права використовувати дані третім особам, з правом ознайомлення необмеженої кількості осіб) з будь-якою метою без обмеження терміну зберігання. Мені відомо про цілі використання даних, про базу (-и), в яку включені такі дані, всі права у зв’язку з цим мені відомі.

Я надаю Каналу дозвіл на здійснення фото-, відеозйомок моєї участі у співбесіді, кастингу Передачі та Передачі, використання фото-, відеоматеріалів, аудіоматеріалів, які будуть створені в процесі відбору (кастингу); використання мого зображення, голосу будь-яким способом (у будь-якій формі, обсязі) без обмеження за термінами і територією використання (з правом передачі третім особам).

Анкета (спільно з доданими матеріалами) поверненню не підлягає, незалежно від допуску або недопуску до участі в Передачі.

Я гарантую, що маю достатні повноваження для надсилання Анкети, надання прав і дозволів, які вказані вище. Надані мною дозволи і гарантії не порушують (і не порушать) права третіх осіб, є дійсними, між мною і третіми особами не укладено письмових усних договорів/угод, умови яких обмежують моє право на участь у Передачі, інакше Телеканал матиме право вимагати відшкодування завданих мною збитків.