ПРАВИЛА ГОЛОСУВАННЯ

Новий канал оголошує голосування на найкращого учасника реаліті «Подіум» на думку глядачів. Друзі, саме ви з 27 лютого до 17 квітня 2019 року будете визначати переможця глядацьких симпатій

Ознайомтесь, будь ласка, з умовами та правилами голосування.

Офіційні правила проведення глядацького голосування за найкращого учасника проекту «Подіум» (надалі відповідно – Проект, Голосування, Правила/Офіційні правила)

  1. Загальні положення Голосування:

1.1. Організатором/Виконавцем Голосування під умовною назвою «Голосування за найкращого учасника проекту «Подіум» (надалі – «Голосування») є Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ КАНАЛ», що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Тургенєвська, 25; код ЄДРПОУ: 23530545 (надалі – Організатор/Виконавець).

1.2. Користувачі сайту – користувачі сайту novy.tv/ru/podium/golosuvannya-podium/ (далі – Сайт) незалежно від віку, громадянства, дієздатності та місця проживання.

1.3. Учасники (Учасник) – 10-ка героїв телевізійної передачі «Подіум».

1.4. Голосування проводиться з метою визначення переможця глядацьких симпатій Проекту.

  1. Умови проведення Голосування:

2.1. Голосування проводиться на території України в мережі інтернет на веб-сайті novy.tv/ru/podium/golosuvannya-podium/

(надалі – Місце/Територія проведення Голосування).

2.2. Загальний період проведення Голосування: з 27 лютого 2019 р. до 17 квітня 2019 р. (надалі – Період проведення Голосування).

2.3. Голосування не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу

  1. Вимоги до Користувачів сайту:

3.1. Користувачі сайту під час участі у Голосуванні зобов’язуються:

3.1.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

3.1.2. дотримуватися правил користування Сайтом.

  1. Порядок і спосіб інформування Користувачів сайту про Правила та результати Голосування:

4.1. Інформування Користувачів сайту проводиться шляхом розміщення Правил і результатів Голосування у глобальній мережі інтернет на Сайті протягом усього терміну проведення Голосування.

4.2. Ці Правила Голосування набувають чинності з дати їх оприлюднення на Сайті. Ці Правила Голосування можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Виконавцем в односторонньому порядку протягом всього терміну проведення Голосування. Зазначені зміни можливі у випадку їх затвердження Організатором/Виконавцем та оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила Голосування. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил Голосування.

  1. Умови участі у Голосуванні:

5.1. Користувачам сайту необхідно:

5.1.1. відвідати САЙТ та зареєструватися;

5.1.2. на сторінці з Учасниками проголосувати за найулюбленішого Учасника шляхом проставляння голосу (like) під фото Учасника.

5.2. Один Користувач сайту має право голосувати за одного і того самого Учасника лише один раз протягом години. При цьому кількість Учасників, за яких можна голосувати протягом години, не обмежена.

5.3. За результатами Голосування (кількість голосів, відданих за Учасників) Організатором/Виконавцем формується і постійно оновлюється рейтинг, за яким Учасник, який набрав найбільшу кількість голосів, посідає перше місце. Голосування є відкритим, тобто, Користувачам доступна до перегляду кількість голосів за кожного Учасника.

  1. Визначення переможця Голосування:

6.1. Переможець Голосування — це Учасник, який отримав найбільше голосів/лайків від глядачів.

6.2. Той Учасник, який наприкінці Голосування посів перше місце в рейтингу голосів Користувачів Сайту, стає Переможцем Голосування.

6.3. Фінальні результати визначення Переможця Голосування будуть розміщені на Сайті novy.tv/ru/podium/golosuvannya-podium/

6.4. Результати визначення Переможця Голосування є остаточними і оскарженню не підлягають.

  1. Інші умови:

7.1. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил Голосування, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами Голосування, остаточне рішення приймається Організатором/Виконавцем, що не підлягає оскарженню.

7.2. Якщо будь-яке положення цих Правил Голосування буде визнане недійсним чи таким, що не відповідає вимогам законодавства України, ці Правила Голосування залишаються чинними та продовжують діяти без цього положення або у разі неможливості подальшої дії цих Правил Голосування, рішення щодо Правил Голосування приймається Організатором/Виконавцем.

7.3. Організатор/Виконавець Голосування залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Користувачами Сайту та/або Учасниками, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

7.4 Організатор/Виконавець Голосування не бере участі у вирішенні суперечок щодо визначення Переможця Голосування.

7.5. Терміни, що використовуються в даних Правилах, відносяться виключно до даного Голосування.

7.6. Організатор/Виконавець Голосування не несе відповідальності за невиконання зобов’язань, зазначених у цих Правилах, у разі настання будь-яких форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежі, повені, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Голосування, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Голосування обставини.

7.7. Участь у Голосуванні автоматично означає ознайомлення та згоду Користувачів Сайту, Учасників Голосування з цими Правилами.

«27» лютого 2019 р., м. Київ