Грудень 1999 року. Новий Канал вийшов за межi столицi, почалося мовлення в шести обласних центрах України: Донецьку, Харковi, Кiровоградi, Полтавi й Херсонi. Регiональний розвиток Нового Каналу здiйснюється за принципом телевiзiйної мережi. Це дозволило досягти нацiонального покриття, високої технiчної якостi мовлення й водночас бути цiкавим i зрозумiлим мешканцям кожного регiону.

24 жовтня 1999 року. Стартувала авторська програма Тетяни Гнєдаш “Запитайте у лiкаря”. Програма виходять у прямому ефiрi, що дозволяє “Новому каналу” пiдтримувати постiйний дiалог iз глядачами. “Запитайте у лiкаря” – краща програма про здоров’я 2000 року, переможець конкурсу засобiв масової iнформацiї “Золоте перо”.

17 червня 1999 року. В ефiрi “Нового каналу” вперше з’явилися Маша Єфросiнiна i Юра Горбунов у ранковiй програмi “Пiдйом”, яка стала згодом двiчi переможцем Нацiональної телевiзiйної премiї “Телетрiумф” за 2000-й i 2001-й роки як краща iнформацiйно-розважальна програма. За опитуваннями читачiв журналу “ТВ-парк” Юра i Маша стали i найпопулярнiшою ТВ-парою 2001 року. “Пiдйом” – одна з небагатьох українських програм, трансльованих на росiйському телебаченнi.

14 червня 1999 року. День народження програми новин “Репортер”, вперше в ефiр як ведуча новин вийшла Іванна Найда. Створення iнформацiйної служби i запуск програми новин стало принциповою змiною, що вплинула на образ Нового Каналу i його сприйняття глядачами. Завдяки збалансованостi i неупередженостi в подачi новин, умiнню за тим, що вiдбувається бачити Подiю, для багатьох глядачiв “Репортер” став основним джерелом оперативної iнформацiї. Основнi принципи, на якi орiєнтується канал у своїй iнформацiйнiй полiтицi – оперативнiсть, об’єктивнiсть i неупередженiсть. За оцiнками оглядачiв британської служби BBC i незалежних експертiв, саме Новий Канал став найнейтральнiшим i найб’єктивнiшим у висвiтленнi передвиборної президентської кампанiї 2000 року i парламентських виборiв 2002 року. У 2000 роцi “Репортер” – переможець Нацiональної телевiзiйної премiї “Телетрiумф” у номiнацiї “Краща iнформацiйна програма”, у 2001-м – переможець конкурсу засобiв масової iнформацiї “Золоте перо”. Результатом розвитку iнформацiйного мовлення стала щотижнева програма “Спецрепортер” – результат роботи всього репортерського колективу Нового Каналу. Це авторськi роботи вiдомих тележурналiстiв “Нового Каналу”: Андрiя Шевченка (про паводок у Закарпаттi), Володимира Павлюка (про українських миротворцiв у Сьєрра-Леоне i вiзит Папи Римського в Україну), Василя Самохвалова й Олексiя Маргiєва (спортивнi огляди), Вiки Мельникової (про заселення земель навколо Чорнобиля), Свiтлани Усенко (про життя українських засуджених), Захара Бутирського (про ЗМi Великобританiї i перше iнтерв’ю українським журналiстам Ясiра Арафата) та iн. Головна мета проекту – допомогти глядачам повнiше побачити i зрозумiти соцiальнi, полiтичнi й економiчнi проблеми сучасностi.

1 квітня 1999 року. На Новий Канал прийшла нова команда менеджерiв i журналiстiв на чолi з Олександром Ткаченком, одним iз кращих журналiстiв i телевiзiйникiв України. Сталися змiни в концепцiї Нового Каналу. Почалося виробництво якiсно нового продукту, орiєнтованого на широку аудиторiю.