Стань частиною шоу «ШАЛЕНА ЗІРКА»: правила участі

ПРАВИЛА УЧАСТІ
У ВІДБОРІ ВІДЕОМАТЕРІАЛУ ДЛЯ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ТВОРУ
ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ПЕРЕДАЧІ «ШАЛЕНА ЗІРКА»

(2 сезон)

(надалі – Проект)

 1. Загальні положення

 1.1. Організатором  Відбору є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН», юридична адреса: 01033, м.Київ, вул.Паньківська, 11, код ЄДРПОУ 33475515 (надалі – Організатор). Замовником виробництва Проекту є ТОВ «НОВИЙ КАНАЛ».

1.2. Період проведення Відбору  –  з 02 березня 2020  року по 18  травня  2020 рік, обидві дати включно. Відеоматеріал відбирається співробітниками Організатора.

1.3. Територія Відбору Відеоматеріалу – територія України.

1.4. Предметом Відбору  є відеоматеріал «незвичайний/дивовижний звук», створений Учасником та надісланий ним  Організатору на електронну пошту за наступною адресою: [email protected].

1.5. Відеоматеріал повинен надсилатися у форматі MOV, MP4, AVI .

 2. Учасник Відбору

2.1. Участь у Відборі  можуть приймати лише дієздатні, повнолітні особи, які надіслали на електронну пошту, зазначену в п.1.4. цих Правил, оригінальний відеоматеріал «незвичайний/дивовижний звук», створений ними самостійно, не запозичений у третіх осіб та не завантажений із мережі Інтернет.

2.2. Не можуть приймати  участь у Відборі  наступні особи:

а) неповнолітні та недієздатні фізичні особи.

 3. Порядок відбору відеоматеріалу

3.1. Відеоматеріал, надісланий на адресу Організатора, розглядається адміністративно – продюсерською та редакторською групою, що працює над створенням Проекту (які надалі у контексті цих правил, іменуються єдиним терміном – Організатор).

3.2. Відбір відеоматеріалу здійснюється Організатором самостійно, за власним переконанням,  для повного втілення творчого задуму Проекту.

3.3. Рішення Організатора про відбір того чи іншого відеоматеріалу оприлюдненню не підлягає. Учасники відбору , чий відеоматеріал буде включено до складу Проекту, будуть оповіщені про  це в індивідуальному порядку.

3. 4. Будь – який Учасник відбору, незалежно від результатів відбору,  може бути запрошений до участі у студійних зйомках Проекту, про що повідомляються в індивідуальному порядку представниками Організатора.

4. Надання дозволів та передача виключних майнових прав інтелектуальної власності.

4.1. Учасник у відповідності до ст. 11, 12 Закону України «Про захист персональних даних» надає Організатору дозвіл і згоду на збір, обробку, використання та внесення у відповідну базу Організатора його персональних даних, вказаних  при направленні відеоматеріалу  Організатору. Власником (володільцем) відповідної бази персональних даних є Організатор.

4.2. Учасник надає згоду Організатору на публічне оголошення/показ/демонстрацію прізвища Учасника, його імені та по-батькові, псевдоніму й зображення, як в ефірі Нового Каналу, так і  в мережі Інтернет, без обмеження будь – якими строками,  з правом передачі права на вищезазначені дії третім особам.

4.3.  Разом із  надісланням відеоматеріалу, Учасник передає Організатору, виключні майнові права інтелектуальної власності на відеоматеріал, без обмеження по території, строку та способам його використання, у тому числі, але не обмежуючись: право включати відеоматеріал до складу будь – яких творів; право вносити зміни/здійснювати переробку відеоматеріалу (з правом створення похідних творів); право на використання відеоматеріалу у виробництві  рекламного, спонсорського чи анонсного матеріалу, право розміщувати відеоматеріал в мережі Інтернет, а також здійснювати публічне  сповіщення, демонстрацію, виконання та показ відеоматеріалу як у складі  Проекту, так і окремо. Винагорода Учаснику за вищезазначені дії не передбачена.

4.4. Учасник підтверджує та гарантує, що відеоматеріал, надісланий для участі у Відборі, не містить зображень третіх осіб  та створений у результаті  особистої творчої діяльності Учасника, не запозичений у будь-яких третіх осіб.   Учасник, надсилаючи відеоматеріал, гарантує Організатору, що він володіє  виключними майновими правами інтелектуальної власності на відеоматеріал особисто й у повному обсязі та  у випадку пред’явлення претензій з боку третіх осіб, у зв’язку з використанням Організатором або іншими особами відеоматеріалу, Учасник зобов’язаний самостійно врегулювати такі претензії за свій рахунок і компенсувати Організатору понесені  збитки.

4.5. Усі подані Учасником для участі відеоматеріали та виключні майнові права інтелектуальної власності на їх використання поверненню не підлягають.

4.6. У разі, якщо на відео, яке буде надіслане Учасником Організатору, будуть присутні треті особи, Учасник, зобов’язується укласти з такими особами угоду про участь у створенні відеоматеріалу та здійснити у таких осіб відчуження виключних майнових прав інтелектуальної власності на створені об’єкти права інтелектуальної власності (виконання, озвучення тощо). На вимогу Організатора, Учасник зобов’язується надати копію/або оригінал  такої угоди.

5. Інші умови

5.1. Організатор Відбору у будь – який час  має право  вносити зміни  та/або доповнення до  цих Правила, у т.ч. змінювати строки  дії Відбору.

5.2. За технічної/практичної можливості, Організатор, при використанні відеоматеріалу надісланого Учасником, буде зазначати ім’я/псевдонім та прізвище Учасника, як автора відеоматеріалу.

5.3. Ці Правила,  так само як і зміни до них, є чинними з моменту їх розміщення на офіційному сайті ТОВ «НОВИЙ КАНАЛ».