06.06.2016

Настане час, коли ти вирішиш, що все скінчено. Це й буде початок.